Bezpłomieniowa technologia zgazowania THERMOTEC POWER

Zaawansowany technologicznie proces recyklingu odpadów, komunalnych, przemysłowych i innych materiałów zawierających związki organiczne

Bezpłomieniowa technologia zgazowania THERMOTEC POWER
Prosimy o zapoznanie się z technologią Thermotec Power i procesem bezpłomieniowego zgazowania, a także z najważniejszymi korzyściami technologicznymi, ekonomicznymi i proekologicznymi wynikającymi z zastosowania oferownych przez nas rozwiązań technicznych i urządzeń

Zapraszamy na spotkanie się z naszymi przestawielamiz Polski w celu bardziej szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą!

OFERUJEMY:

Efektywne i proekologiczne rozwiązanie

Kompleksowe podejście

Efektywną ekonomicznie inwestycje

Technologia

Technologia

Krótki opis procesu przetwarzania surowców z zastososwaniem urządzeń Kompleksu Bezpłomieniowego Zgazowania

 

Przejdź do działu
Surowce i produkty

Surowce i produkty

Zastosowanie bezpłomieniowego zgazowania surowców daje możliwość uzyskania szerokiej gamy różnych produktów handlowych

 

Przejdź do działu
Korzyści

Korzyści

Główne zalety technologii zgazowania bezpłomieniowego, mocne strony technologii i zmiany jakościowe w jej zastosowaniu.

 

Przejdź do działu
Nasza oferta

Nasza oferta

Zapewniamy kompleksową współpracę przy realizacji projektów z wykorzystaniem naszej technologii i urządzeń.

 

Skontaktuj się z nami

Główne zalety z zastosowania technologii bezpłomieniowego zgazowania THERMOTEC POWER :

mocne strony i zmiany jakościowe

Modułowa konstrukcja kompleksów produkcyjnych

W zależności od potrzeb dostępne są bezpłomieniowe kompleksy do zgazowania o różnej wielkości i zdolności produkcyjnej

 

Duża różnorodność surowców do zgazowania

Pośród ważnych nowości technologicznych w oferowanej przez nas technologii jest możliwość zastosowania surowców zróżnicowanych pod względem pochodzenia i składu dostarczanego do przerobu surowca.

Uzyskanie równomiernego przebiegu reakcji zgazowania

Pozwala na przetworzenie w stan gazowy prawie 100% organicznej części przerabianego surowca.

Bezpłomieniowe zgazowanie w środowisku beztlenowym

Proces zgazowania odbywa się bez bezpośredniego spalania i bez podawnia powietrza lub tlenu.

Wdrożenie projektów z zastosowaniem technologii zgazowania bezpłomieniowego THERMOTEC POWER pozwala na:

 

  • zwiększenie znaczenia każdego regionu, miasta czy miejscowości, poprzez uczynienie go liderem
  • produkcję energii elektrycznej i ciepła z odpadów,
  • w dziedzinie zagospodarowania odpadów komunalnych;
  • przekształcenie/rekultywację, zmodernizowanie i podniesienie standardu większości istniejących i eksploatowanych składowisk odpadów komunalnych;
  • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, co pozwoli na dotrzymanie postanowień klimatycznych Porozumienia Paryskiego z 2015 r. i stworzenie korzystnych warunków do poprawy bezpieczeństwa ekologicznego dowolnego regionu, miasta czy miejscowości;
  • stworzenie wysokiej jakości sanitarno-higienicznych warunków życia ludności;

Jednocześnie wdrożenie projektów bazujących na bezpłomieniowym zgazowaniu nie wymaga:

 

  • przeznaczenia kolejnych gruntów w regionach, miastach i miejscowościach na utworzenie nowych składowisk do magazynowania wytwarzanych odpadów komunalnych;
  • zwiększania opłat za usługi komunalne dla mieszkańców regionów, miast i miejscowości za wywóz i składowanie wytwarzanych odpadów komunalnych;
  • stosowania i prowadzenia kosztownej selektywnej zbiórki wytwarzanych odpadów komunalnych w regionach, miastach i miejscowościach.

INWESTCJE Z ZASTOSWANIEM TECHNOLOGII BEZPŁOMIENIOWEGO ZGAZOWANIA THERMOTEC POWER

Zakład w Burgau (Niemcy) przerabia 35 000 ton odpadów komunalnych rocznie, po raz pierwszy zastosowano w nim reaktor do bezpłomieniowego zgazowania

Zakład w Burgau (Niemcy) przerabia 35 000 ton odpadów komunalnych rocznie, po raz pierwszy zastosowano w nim reaktor do bezpłomieniowego zgazowania

Zakład w Lipsku (Niemcy), przerabia 25 000 ton surowców organicznych rocznie w roku . Zakład został oddany „pod klucz”.

Zakład w Lipsku (Niemcy), przerabia 25 000 ton surowców organicznych rocznie w roku . Zakład został oddany „pod klucz”.

Przygotowany do wdrożenia projekt zakładu do przerobu 1.240.000 ton węgla brunatnego rocznie, kraj przeznaczenia Pakistan

Przygotowany do wdrożenia projekt zakładu do przerobu 1.240.000 ton węgla brunatnego rocznie, kraj przeznaczenia Pakistan

Nasza firma ściśle współpracując z chińskimi korporacjami CCOEC, TBEA i CEEC ENERGY CHINA, koreańską grupą firm HYUNDAI, oferuje tworzenie kompleksów chemicznych do produkcji metanolu, amoniaku, nawozów azotowych, DME, etylenu, propylenu i butylenu oraz wodoru z substancji organicznych, węgla kamiennego i brunatnego, torfu, łupków i odpadów komunalnych.