SUROWCE I PRODUKTY


Bezpłomieniowe zgazowanie odpadów komunalnych otwiera szerokie możliwości produkcyjne

Oferowana technologia stosowana w kompleksie bezpłomieniowego zgazowania pozwala na przetwarzanie szerokiej gamy odpadów komunalnych.

Głównym produktem otrzymywanym w procesie przetwarzania odpadów komunalnych w kompleksie bezpłomieniowego zgazowania jest gaz syntezowy, który z kolei jest surowcem do produkcji bardzo poszukiwanych na rynku produktów handlowych (niektóre z nich zostały przedstawione poniżej). .

Koks otrzymywany w procesie zgazowania przeznaczany jest na własne potrzeby produkcyjne.

W instalacjach gazowych tłokowych lub turbinowych – wchodzących w skład kompletowanych opcjonalnie na życzenie klienta urządzeń produkowanych przez największe światowe firmy, oprócz surowców energetycznych,można również produkować szereg wartościowych produktów przeznaczonych na eksport.

W celu wykorzystania uzyskiwanej w kompleskie zgazowania nadmiernej ilości energii cieplnej i elektrycznej, jako koncepcyjne rozwiązanie, nasza firma oferuje opcjonalne zastosowanie komory do zamrażania lub szklarni.

RODZAJE ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZETWARZANYCH W KOMPLEKSIE BEZPŁOMIENEGO ZGAZOWANIA

 • Butelki PET po wodzie, napojach, olejach roślinnych i tłuszczach (różnokolorowe),
 • opakowania typu Tetra pack,
 • Tworzywa sztuczne do użytku domowego,
 • Cały wachlarz domowych urządzeń i narzędzi elektrycznych, w tym ich oddzielne części, zabawki i inne artykuły gospodarstwa domowego)
 • Techniczne tworzywo sztuczne do użytku domowego
 • Polietylen i folia polietylenowa (w tym, worki i pojemniki z polietylenu),
 • Tekstylia i wyroby testylne (w tym odzież, szmaty i tkaniny dowolnego pochodzenia),
 • Produkty higieniczne (podpaski, pieluchy, serwetki, wyroby z waty),
 • Makulatura w postaci papieru i tektury (kartony i opakowania, książki, gazety, papier pakowy, serwetki, ręczniki papierowe, papier do pisania),
 • Guma i wyroby gospodarstwa domowego z gumy (w tym części sprzętu AGD, obuwie)
 • Opony samochodowe, koła motocykli, motorowerów, mokików i rowerów, wózków dziecięcych,
 • Buty wykonane ze skóry i z imitacji skóry o różnym przeznaczeniu,
 • Pozostałe artykuły ze skóry i z imitacji skóry (torby, paski, pasy, odzież itp. oraz ich części),
 • Drewno i wyroby z drewna (w tym liście, trawa, zrębki, trociny, części drzew i wyroby z drewna)
 • Wszelkiego rodzaju odpady spożywcze i biomasa,
 • Szkło różnokolorowe, do użytku domowego
 • Metale żelazne i nieżelazne,
 • Odpady budowlane z gospodarstw domowych,
 • Mieszanina, kamienie, ceramika, wyroby z gliny i piasek,
 • Osad ściekowy.

Przypadkowa obecność w dostarczanych do przeobu odpadach komunalnych lamp rtęciowych i termometrów, różnych baterii i akumulatorów, używanych przez pacjentów opatrunków i produktów medycznych, strzykawek, opakowań po lekach, preparatach i tabletkach, ampułek medycznych zużytych i nieużywanych nie ma istotnego znaczenia dla bezpiecznego przebiegu procesu termolizy.

GŁÓWNE ETAPY PROCESU PRODUKCYJNEGO:

ODPADY

Odpady komunalne - surowiec do produkcji

Odpady komunalne - surowiec do produkcji

Dostawa surowca do magazynu w celu dostarczenia do sortowania

Dostawa surowca do magazynu w celu dostarczenia do sortowania

SORTOWANIE

Transport surowca przenośnikami do ręcznej selekcji i sortowania

Transport surowca przenośnikami do ręcznej selekcji i sortowania

Доставка сырья на склад для последующей подачи на сортировку

Отбор вторичного сырья

TERMOLIZA

Transport przesortowanego surowca do jednostki bezpłomieniowego zgazowania

Transport przesortowanego surowca do jednostki bezpłomieniowego zgazowania

Przerób przygotowanego surowca w kompleksie bezpłomieniowego zgazowania

Przerób przygotowanego surowca w kompleksie bezpłomieniowego zgazowania

GAZ SYNTEZOWY

Образующиеся коммунальные отходы - сырье для производства
Доставка сырья на склад для последующей подачи на сортировку
Доставка сырья на склад для последующей подачи на сортировку

LISTA PRODUKTÓW HANDLOWYCH

PRODUKTY OTRZYMYWANE W BEZPŁOMIENIOWYM ZGAZOWANIU ODPADÓW

 • Metanol
 • Formaldehyd
 • Metyloaminy, dimetyloaminy
 • Siarczan dimetylu, metakrylan metylu, tereftalan dimetylu
 • Halogenki metylu
 • Eter metylo-tert-butylowy (dodatek do benzyny wysokooktanowej)
 • Niższe olefiny
 • Benzyna wysokooktanowa
 • Paliwo + eter dwumetylowy DME
 • Rozpuszczalnik
 • Alkohole
 • Kwas octowy
 • Białka (synteza mikrobiologiczna)
 • Nawozy azotowe (amoniak, karbamid)
 • Inne

ORGANIZACJA KOMPLEKSU SZKLARNI

Oferowana w opcji szklarnia będzie wykorzystana z zastosowaniem efektywnej technologii do uprawy szerokiej gamy roślin - wszelkiego rodzaju jagód, warzyw i upraw zbożowych. Różne rośliny można uprawiać w skróconym 2-5 krotnie cyklu wegetatywno-technologicznym. Odpowiednie zbezpieczenie produkcyjne i technologiczne szklarni pozwala na prowadzenie całorocznego cyklu uprawy roślin.

Proces uprawy roślin w szklarni jest maksymalnie zautomatyzowany. Poziom temperatury i wilgotności gleby oraz powietrza, intensywność wymiany powietrza, ilość światła, dozowanie składników odżywczych - wszystkie te czynności są sterowane przez pomocy aparatury kontrolno-pomiarowej. Wszystkie parametry agrotechniczne szklarni są zgodne z międzynarodowymi normami (CE, ISO).

Wysokie parametry agrotechniczne szklarni oraz automatyczne sterowanie procesami uprawy pozwalają na uzyskiwanie rekordowych plonów. W kompleksie szklarni można osiągnąć następujące wskaźniki ilościowe dla upraw roślin w tonach z 1 hektara rocznie:

 • pomidory konwencjonalne lub gronowe - do 700 ton;
 • pomidory koktajlowe typu sherry– do 450 ton;
 • papryka słodka (zwykle duża, tępa, kolorowa) – do 450 ton;
 • ogórki różnych odmian - do 700 ton;
 • sałata liściasta - do 600 ton;
 • truskawki do uprawy ogrodowej i inne - do 180 ton.

 

Umiarkowany koszt szklarni z poliwęglanu pozwala zapewnić wysoką opłacalność uprawy roślin.

Poliwęglan jest nowoczesnym, trwałym materiałem (z 10-20 letnim okresem gwarancyjnym), o 40% lżejszym od szkła i przepuszczacjącym najbardziej użyteczną część spektrum światła słonecznego. Wysoki stopień automatyzacji sterowania szklarnią pozwala na utrzymanie zatrudnienia w szklarni na poziomie 5 pracowników na 1 hektar powierzchni uprawy.

Oferowany opcjonalnie kompleks szklarni umożliwia uprawę kilku roslin jednocześnie w jednej szklarni. Szklarnia może być podzielona na oddzielne sekcje przezroczystymi przegrodami, które tworzą indywidualny mikroklimat niezbędny dla danej rośliny w każdej strefie i jednocześnie będą zapobiegać rozprzestrzenianiu się szkodników i chorób roślin. Można stosować różne zestawy uprawianych roślin i okresy ich uprawy. Zbiór jednej rośliny można skorelować z sadzeniem innej. Działająca na tych zasadach szklarnia umożliwia również szybką zmianę zestawu uprawianych roślin, w zależności od aktualnych potrzeb rynkowych.

Image